Lena Eriksson

Projektsekreterare

0708-604919

Lena är projektsekreretare och sköter dokumenthantering och kan svara på faktafrågor o.dyl. om vårt fina projekt.