Om oss

Sidan uppdaterades: 2022-01-24. -------- Aktuella noteringar--------- P.g.a. pandemin så har vi för tillfället förlängda handläggningstider. Not: köpekontrakten kommer högst troligt att signeras digitalt. Vi kommer att sända ut detta per epost, så kontrollera att epost från oss inte hamnar i er skräppost. Detta gör vi för att ha en snabbare och mer effektiv process, men också för att ha en helt säker diarieföring kring de olika moment som arbetet med kontrakten kommer att innebära. Not: Arkitekten och projektledare har beslutat om en justering av ritning för innergården. Den slutgiltiga utformningen kommer att inkluderas som bilaga till köpekontraktet (förhandsavtalet) och skall biläggas innan kontrakten skickas ut. Denna nya ritning kommer också att publiceras på denna hemsida inom kort. Not: den slutgiltiga köksritningen i 3:orna kommer att innebära att utrymmet under köksfönstret utnyttjas som ytterligare en köksyta. De slutgiltiga köksritningarna kommer att inkluderas som bilaga till köpekontraktet (förhandsavtalet) och skall biläggas innan kontrakten skickas ut. Not: generisk objektsbeskrivning för 3:orna samt garageritningar finns nu att ladda ned under "projekt" på denna hemsida. ----------------------------------------------- MittBo AB bygger 114 nya lägenheter i centrala Norrtälje som kommer att finnas tillgängliga under perioden 2022 - 2024. Tillträde sker etappvis med första tillträde under sommaren 2022 efter industrisemestern. Följ oss på Facebook: Sök på @mittboab Direktlänk finns även på startsidan på denna hemsida. OBS! Vi har nu genomfört prisjusteringar som gäller från 2022-01-01 på sedan innan icke bokade lägenheter! Ni som redan har bokat kommer behålla ert pris. Dessa prisjusteringar ligger nu uppdaterade på hemsidan. Uppdatering 2022-01-11: bokningen är nu "öppen" igen efter att ha varit stängd sedan 22:a december. Säljstart med intresseanmälan och bokning av lägenheter påbörjades under Q4, 2020. Vi är ett bolag med säte i Gävle där vårt team ombesörjer hela produktionen och leveransen av färdiga lägenheter till våra köpare. Online så presenterar vi tillgängliga lediga objekt och du kan göra en specifik intresseanmälan av ett visst objekt om objektet fortfarande är synligt på vår hemsida, alternativt genom att kontakta våra säljare direkt. En intresseanmälan endast räknas inte som en bokning förrän detta har bekräftats från oss. Om du vill boka en lägenhet efter intresseanmälan så kontaktar vi dig för att bekräfta vilken lägenhet du är intresserad av och gör en icke bindande och kostnadsfri bokning. Du kan boka flera lägenheter om du vill om det är din avsikt att köpa flera objekt. OBS! Icke bindande bokningar upphör snart då vi strax övergår i kontraktsfasen. Inom kort kommer du alltså skriva ett förhandsavtal som är bindande för att senare genomföra ett köp med köpekontrakt. Handpenningen är 10% och erläggs inom 30 dagar efter kontraktsskrivning. I samband med att tillträde närmar sig erläggs resten av köpesumman. Möjlighet till garageplats inklusive extra förråd finns för samtliga lägenheter och tecknas med separat hyresavtal om 1500 SEK/ månad. Ibland kan tillgängligheten hos vår personal variera något, men vi återkommer alltid så snart vi kan när du kontaktar oss, och gör så gärna via email. Frågor och Svar: 1. I vilken fas befinner sig projektet i? Svar: hela förprojekteringen är klar och vi startade byggfasen i projektet den 23:e november 2021. För närvarande planerar vi och genomför pålningsarbetet. 2. Går allt enligt plan? Svar: Vår övergripande plan, att första inflyttning sker under nästa sommar gäller. I praktiken innebär det att inflyttningsetapp 1 sker efter industrisemestern 2022. 3. När började ni bygga? Svar: vi hade formell byggstart den 23:e november, och gradvis har aktiviteten ökat på byggplatsen. 3B. När skickar ni ut kontrakt på bokade lägenheter? Svar: Inom kort. Vi genomför just nu en prisjustering på samtliga obokade lägenheter varför den ekonomiska planen uppdateras samtidigt. För detta behöver vi lite mer tid än vi tidigare har meddelat (uppdaterad 2022-01-11) 4. När kommer man kunna flytta in? Svar: Det beror på, men inflyttningen kommer att ske i olika etapper med start närmast Norrtäljekanalen, så de kommer att flytta in under sommaren 2022. De efterföljande inflyttningsetapperna (2-3 st) kommer i relativt snabb följd därefter fram till årsskiftet 2023/2024. Denna plan gäller fortsatt och har inte ändrats (2022-01-11). Vid kontraktsskrivning kommer vi att ange ett datum då det är tänkt att man kan flytta in. Detta datum bekräftas sedan senast tre månader innan inflyttning. 5. Om man reserverar en lägenhet utan bindande förhandsavtal, kan man förlora den då? När skriver man kontrakt? Svar: Nej. Den som har bokat/reserverat en lägenhet kommer att få ett erbjudande om att teckna förhandsavtal (kontrakt) för att i ett senare steg kunna genomföra köpet. Vi kontaktar alla som bokat lägenheter med ett avtalsförslag. Handpenning om 10% erläggs inom 30 dagar efter kontraktsskrivning. 5B. Hur bokar man av en icke bindande bokning? Svar: man skickar ett mail till säljansvarig. Se kontaktinformation på denna hemsida. (denna möjlighet kommer dock försvinna inom kort). 5C. Är handpenningen skyddad av insättningsgaranti? Svar: Ja 5D. Vad händer om... man blir sjuk... inte kan betala... etc? Svar: om ni inte har tecknat förhandsavtal (skrivit kontrakt) så händer ingenting. Då bokar ni av om ni vill det. Har ni tecknat avtal så gäller detta avtal med de villkor som är angivna. Det är därför viktigt att ni läser igenom alla avtalsvillkor och om ni känner er osäkra kontaktar en expert för rådgivning. I korthet kan man säga att våra avtal har ett standardupplägg, samt att det mesta som reglerar ingått avtal anges i svensk lagstiftning. Det är viktigt att du som köpare säkerställer att du har möjlighet att genomföra köpet när du tecknar avtal eftersom ett avtal är bindande. 5E. Varför lägger man handpenning på en lägenhet som man ändå inte flyttar in i på ett år eller mer? Svar: det är den enda metoden i juridisk mening som kan säkerställa att ni blir lägenhetens ägare. Många gånger får man god hjälp med handpenning av sin bank och de brukar kunna ge relativt bra villkor så kontakta er bank för rådgivning om ni är osäkra. 5F. Hur länge kommer man kunna göra icke bindande bokningar? Svar: det upphör i samband med att vi börjar arbeta med förhandsavtal nu efter årsskiftet. Ingen kommer att kunna göra tillfälliga bokningar som är icke bindande efter det. Däremot kommer man t.ex. kunna reservera en lägenhet några dagar medans man funderar lite på sina alternativ. Detta kommer man överens om från fall till fall med vår säljansvarige. 5G. Gör ni kreditprövning när man bokar lägenhet eller tecknar avtal med er? Svar: nej, vi utgår från att er bank sköter detta i samband med att ni tar bostadslån motsv. 5H. Behöver ni veta om det finns lånelöfte? Svar: vi kanske frågar om det, men det är mest för er egen skull. Att köpa en lägenhet utan lånelöfte kan bli problematiskt om man t.ex. kontaktar sin bank för sent, t.ex. strax innan köpet skall slutbetalas. Detta kan orsaka betalningsförseningar och kan resultera i ett avtalsbrott mot oss om betalningen förfaller och förblir obetald. Man kan också förlora rätten att fullfölja köpet och lägenheten blir då tillgänglig för andra att köpa. 6. Finns det en visningslägenhet? Svar: Ja, vi har en fullt inredd lägenhet som står i Spillersboda ca 10 minuters väg från Norrtälje mot Kapellskär (E18). Kontakta oss för att anmäla intresse av en visning eftersom denna visningslägenhet inte är kontinuerligt bemannad. Då och då kommer vi ha "öppethus"-visningar. Planerade visningsdagar (uppdateras löpande), tidbokning krävs med max 4 besökare samtidigt: 14:e januari: 10:00 - 15:00 11:e februari: 13:00 - 16:00 12:e februari: 11:00 - 15:00 11:e mars: 13:00 - 16:00 (preliminär) 12:e mars: 10:00 - 13:00 (preliminär) 14:e april: 13:00 - 16:00 (preliminär) 15:e april: 10:00 - 15:00 (preliminär). Andra tider kan ev. bokas vid behov. 7. Kommer det finnas garageplats till alla lägenheter? Svar: Ja, alla kommer kunna teckna minst ett hyresavtal om garageparkering om de vill. I anslutning till garage finns ett extra förråd om ca 1,5x2,5 kvm som ingår i garagehyran som kommer bli 1500 SEK. Garagen anläggs i fastigheten i två våningsplan under alla lägenheter. 7B. När kan man teckna sig för garageplats? Kan man "paxa" en plats redan nu? Svar: vi kommer att erbjuda platser till alla i god tid innan tillträde och det går inte att reservera en viss plats i nuläget. Vi kommer att försöka planera så att alla har så nära till sin garageplats som möjligt i relation till trapphusen, men av helt praktiska orsaker går det inte att ge en optimal plats till alla. 7C. Kan man ha två garageplatser? Svar: ja, om man meddelar detta till oss när vi erbjuder garageplats så gör vi en kontroll av hur mycket som är ledigt, om någon har tackat nej till en plats etc. Vi tror att det finns platser så att alla som vi ha två platser kommer kunna få det, men det är i nuläget inget vi kan garantera. Vi kan bara garantera en plats tills vidare. 8. Är det sant att det blir ca 3 meter i takhöjd i alla lägenheter? Svar: Ja, det är en bärande idé i vårt koncept. Det gör att lägenheterna blir härligt luftiga med rymlig känsla. 9. Kommer alla lägenheter ha en så kallad "entrébalkong" i loftgången? Svar: Alla lägenhet med 3 rum på våning 1, 2, 3, 4 och 5 kommer ha en egen entrébalkong/ uteplats utöver den vanliga balkongen placerad i loftgången precis utanför lägenheten. Se ritningarna på respektive lägenhet. På våning 1 kommer man istället kunna ha en uteplats eller liknande ut mot vår vackra blivande innergård. 10. Kommer man kunna ladda sin elbil? Svar: Ja, alla garageplatser kommer att ha en laddstation för elbilar. Miljöhänsyn är en central del i vårt koncept. 11. Har ni en ekonomisk plan som man kan få tillgång till? Svar: Ja, den går att ladda ner på denna hemsida under fliken "Projekt". 12. Hur djupa är balkongerna? Svar: Fasadbalkongerna är ca 70 cm djupa och ca 6 meter breda. I konceptet ingår våra enorma fönsterpartier, ca 2,6 x 3 m breda, vilka går att öppna med stora skjutdörrar för att öppna upp lägenheterna ordentligt mot balkongerna. Våra entrébalkonger (som hänger i loftgången) är ca 1,1x2 m. 13. Kan man göra tillval till lägenheterna, t.ex. annan bänkskiva i köket? Svar: Vi har gjort ett antal inredningsval som vi menar håller hög estetiskt nivå med god teknisk kvalitét. Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda tillval, utan detta kan man själv justera efter tillträde, så länge man följer föreningens stadgar som rör ev. modifieringar av lägenheterna. De som bor i 4/5:or kan välja om de vill ha 4 eller 5 rum (se nedan). Vi erbjuder också möjlighet till vissa rabatter om man t.ex. vill ändra något materialval/färg i köket, men det får man stå för helt själv. 14. Alla 4/5:or har ett sovrum som kan delas om man vill ha en 5:a istället för en 4:a men vilket rum är det som delas? Svar: det är sovrum/arbetsrum innanför köket som kan delas. 15. Kan ni bistå med delningen av det rum som som går att dela i 4/5:orna? Svar: Ja, vi kommer in och installerar detta efter ert tillträde. Monteringen görs så att väggen kan tas bort i framtiden utan att skada golvet eller installationen av golvvärme. Det är gratis! 16. Kommer det bli en gemensam takterass? Svar: Ja, den byggs på taket i husets norra del och blir relativt stor. Det är ett slags gemensamhetsutrymme som föreningen disponerar. 17. Är alla lägenheterna precis intill vattnet bokade? Svar: Ja, alla lägenheter som har front mot vattnet är bokade. Vi vill dock understryka att alla andra lägenheter som ligger närmare vattnet kommer ha utmärkt utsikt i sidofront längs hamnkanalen och hela kajområdet österut eller västerut. Dessutom har man viss utsikt mot kanalen via innergården. 18. Jag vill bo längst ut, precis intill vattnet. Kan man ställa sig i kö på dessa även om de är bokade? Svar: Nej, vi har ingen speciell kö för detta utan det är först till kvarn som gäller. 19. Jag har sett att det kommit grävskopor till byggplatsen, innebär det att ni har börjat bygga? Svar: Ja, vi är igång med byggfasen av projektet, och i just dagarna arbetar vi med pålning. 20. Är alla lägenheter med inflyttning nästa sommar (2022) bokade? Svar: nej, det finns flera objekt kvar som har bra läge i den första inflyttningsetappen. 21. Kommer bostadsrättsföreningen ha tillgång till egna lokaler för föreningens syften? Svar: nej, inga fysiska inomhuslokaler. 22. Kommer det finnas andra gemensamhetsutrymmen som t.ex. bastu, gästlägenhet etc.? Svar: nej. Vi har satsat på att anlägga nästan 200 garageplatser i fastigheten och anlägga verksamhetslokaler i husets norra och södra del. Det är dock möjligt att se t.ex. den stora takterassen som ett gemensamhetsutrymme. 23. Jag har hört att en del av garageplatserna i fastigheten kommer att kunna hyras ut externt av föreningen, är det möjligt? Svar: ja, eftersom vi bygger nästan 200 garageplatser och 114 lägenheter så finns det ett överskott på garageplatser, vilket föreningen kan ta ställning till senare. Det är emellertid tillåtet att hyra fler än en plats för de boende så det kan göra att den verkliga siffran för hur många platser som kan hyras ut externt inte går att säga säkert. 24. Kommer bostadsrättsföreningen att bli en så kallad "äkta" förening? Svar: ja. Detta är lite komplicerat men i korthet gäller följande: det blir bara en "oäkta" förening om förhållandet mellan t.ex. intäkterna från privata ägare och företag uppnår vissa kriterier. Det är vanligare t.ex. i centrala Stockholm med "oäkta" föreningar där bostadsföreningarna kan ha skyhöga intäkter från verksamhetslokaler (t.ex. en butik) och ha väldigt låga egna avgifter för lägenheterna. 25. Vilken adress kommer fastigheten ha? Vilken gatuadress har lägenheterna? Svar: det finns i nuläget ingen formell adress. Informellt brukar vi säga Brännäsgatan 2, dvs ungefärliga adressen på den lägenhet som har lägsta lägenhetsnumret. 26. Vilka lägenhetsnummer har fastigheten gentemot skatteverket? Svar: de lägenhetsnummer som finns nu är föreningens egna. I nuläget finns inga formella lägenhetsnummer enligt den definition som skatteverket har och ger. Så snart vi har dessa kommer de att anges. 27. Hur fungerar föreningens lägenhetsnummer som ni har nu? Vad betyder siffrorna? Svar: Den första siffran anger våningsplanet och de tre följande siffrorna är ett löpnummer som speglar totalt antalet lägenheter på alla våningar. T.ex. lägenhet 1001 ligger alltså på våningsplan 1, med löpnummer 1. Lägenheten 5114 ligger på våningsplan 5, med löpnummer 114. 28. Finns det barnvagnsparkering? Svar: ja, varje våning har ett utrymme i trapphuset för barnvagnar. 28 B. Finns det cykelparkering intill lägenheterna? Svar: cyklar parkeras på anvisad plats på innergården eller i garaget. Det kommer inte vara tillåtet att parkera cyklar i loftgångar eller i trapphus av säkerhetsskäl. 29. Jag har hört att ni kommer bygga solceller på taket. Är det sant? Svar: ja, vi kommer anlägga en solfarm på taket. 30. Kan jag byta lägenhet efter jag har bokat? Svar: om du har gjort en så kallad icke bindande bokning bekräftad av oss så går det bra. Efter du skrivit köpeavtal med oss så är detta inte längre möjligt. 31. Täcker avgiften för lägenheten även el och andra löpande kostnader? Svar: nej. Varje lägenhet har egen debitering på el och varmvatten samt fjärrvärme. Vi beräknar uppvärmning till en snittkostnad om 300 kr/ månad på ett år för 3:orna och något mer för 4/5:orna. Elkostnad är baserad egen förbrukning och varierar förstås, men det är rimligt att tänka att elen går på ca 800 - 1200 kr/ månad eller däromkring. Högre elförbrukning (om ni t.ex. tvättar väldigt ofta och använder torktumlaren) så kan förstås kostnaden blir avsevärt högre. MittBo AB kan inte ställa ut några garantier eller ange ett maxpris eftersom detta rör externa priser från leverantörer och hur man själv gör. Det är också i slutänden bostadsrättsföreningen som kommer besluta i sådana frågor. 32. Vilken elleverantör kommer ni att ha? Svar: det är inte förhandlat ännu. Uppgifter om det kommer senare. 33. Vilken leverantör av internet och TV kommer ni att ha? Svar: det är inte förhandlat ännu. Uppgifter om det kommer senare. 34. Kommer jag se vattnet/ kanalen från min lägenhet? Svar: givetvis är det olika. Det vi kan peka på är att avståndet till vattnet är inte ända aspekten i detta, utan även på vilket våningsplan ni bor på. Ju högre upp, desto mer vatten ser man normalt sett. Vattenhöjden i kanalen kan dessutom variera över tid. Som koncept ligger hela fastigheten intill vattnet och alla som bor i fastigheten har bekväm access till strandpromenaden och andra vattennära områden. 35. Kommer det bli mycket trafik runt fastigheten? Svar: det är svårt att säga, men på kvarterets östra respektive västra sidor finns ingen genomfartstrafik i anslutning till fastigheten utan där kan vi nog se att de mesta aktiviteterna härrör från de boende i de närmaste husen. Eftersom hela kajområdet mer eller mindre blir en "sovstad", dvs ingen större mängd genomfartstrafik i generell mening så kan man utgå från att trafiken är lugn runt fastigheten. Det är dessutom rimligt att trafiken runt fastigheten kommer ha låg fart och de flesta bilar idag är dessutom väldigt tysta. Det är också en förhoppning från vår sida att så många boende som möjligt kommer att välja elbil, eftersom vi installerar elbilsladdare på samtliga platser. 36. Vilka lägenheter är lediga i första inflyttningsetappen nästa sommar? Svar (Uppdaterad 2022-01-12): Plan 1: 1003, 1016, 1017 Plan 2: 2021, 2040, 2041* Plan 3: 3045 , 3063, 3064, 3065* Plan 4: 4088, 4089* Plan 5: 5094 * = mycket bra läge 36B. Vilka lägenheter ingår i inflyttningsetapp 1? Svar: samtliga lägenheter som ligger söder om trapphusen i östra och västra delen av huset. Plan 1: 1001 - 1002, samt 1016 - 1018 Plan 2: 2019 - 2022, samt 2039 - 2042 Plan 3: 3043 - 3046, samt 3063 - 3066 Plan 4: 4067 - 4070, samt 4087 - 4090 Plan 5: 5091 - 5094, samt 5111 - 5114 36C. Vilken inflyttningsetapp ingår jag i och när sker det inflyttning? Svar: planerat inflyttningsdatum kommer att anges i avtalsförslaget som vi kommer att skicka ut. Vi arbetar i dagarna (2021-12-03) med den analysen som en konsekvens av byggstarten den 23:e november. Generellt så gäller att ju längre norrut du har lägenhet i fastigheten desto längre fram ligger inplanerat inflyttningsdatum. 37. Har ni några 4:or eller 5:or kvar? Svar: tyvärr inte. 38. Vilken fastighetsbeteckning har fastigheten? Svar: Det är Spannmålet 1, Norrtälje 39. Var kommer infarten till garaget vara? Svar: se ritningar som finns på denna sida under "projekt". Där är även parkeringsplatsernas numrering inskrivna. (OBS! Det går inte att boka en viss parkering i nuläget). Inkomna frågor: Jag har inte fått någon skriftlig bekräftelse, men har en bokning. Vad gäller? Svar: din bokning gäller ändå. Vi har en uppdaterad databas med all information. Att du inte fått en bekräftelse skriftligt kan bero på flera orsaker. Ibland hamnar post från oss bland skräpposten, och det händer förstås att vi missar att följa upp. Våra rutiner är dock att dokumentera allt i en databas. All vår personal har tillgång till samma uppdaterade information, alltid. Skulle det ändå ske ett misstag går det alltid att reda ut. Vi reserverar oss för "tryckfel" i alla sammanhang (t.ex. uppgifter på hemsidan) utom i kontrakten, den ekonomiska planen o.dyl. där det gäller att allt blir 100% rätt. Ni uppdaterar den ekonomiska planen efter prisjusteringen av lägenhetspriserna, men hur påverkar detta månadsavgiften? Svar: Minimalt. Vi bedömer att en justering om några tior kan komma att behövas. Den viktigaste anledningen till att alla får en justering på avgiften även om man har bokat med lägenhetspriset för 2021 och inte 2022, är att avgiften baserar sig på ett andelstal. Dvs alla skall betala exakt lika mycket avgift i relation till lägenhetens storlek. Så fort den uppgiften publiceras så kommer ni att finna den i den ekonomiska planen som finns att ladda ned på denna hemsida. Måste man köpa en lägenhet direkt när ni tar bort "bokningsmöjligheten" som ni har just nu? Vad gör man om man vill ha lite betänketid? Svar: Svar, i praktiken kan vi hålla/reservera en lägenhet för dig i några dagar medan du funderar på dina alternativ, men därefter måste du meddela om du vill köpa lägenheten om du vill gå vidare. Annars kommer den vara tillgänglig för alla som innan. Vi tror att de flesta har surfat runt lite på vår hemsida och tittat på alternativen innan man blir intresserad av att reservera en lägenhet, så förhoppningsvis så behövs det inte så mycket mer betänketid innan man kan bestämma sig. Våra säljare hjälper förstås till med alla frågor man kan tänkas ha. Måste man ha lånelöfte från sin bank? Svar: nej, men det är en fördel för dig själv om du har det när du tecknar dig för en lägenhet. Vilken bank skall man ha? Svar: vi har inget avtal med någon bank på det sättet, men om ni vill kan vi alltid förmedla er kontaktinformation till vår egen bank. Det finns dock inga speciella rabatter eller förmånliga villkor som är utöver de som banken normalt sett diskuterar med sina kunder så vi kan inte garantera varken att ni får lånelöfte eller lån eftersom bankerna alltid gör individuella bedömningar. Det är också helt upp till banken att besluta om de vill kontakta er eller inte. Kommer det vara mycket trafik ut/in från garaget? Svar: vi kommer anlägga garageplatser under fastigheten. I ett tätbebyggt Norrtälje med stor brist på parkeringsplatser så är det förstås en avvägning (se fråga 35 om trafik ovan), och som i detta fall vilar på hypotesen att boende prioriterar möjligheten att ha en garageplats (eller fler). Det normala är att eventuellt buller kan anses minimalt från ett garage, och vi måste följa de byggnormer och lagar som gäller för garage. Det inkluderar all så kallad miljöstörning (ljud/avgaser mm.) och påverkan på trafiken. Vår bedömning är att in/ut-fart från garaget är som för de flesta andra garage, dvs något mer runt ca 07:30 och ca 16:30. I övrigt är det vår bedömning att det kommer vara mycket lugnt. Kommer man kunna låsa in sin cykel? Svar: på garageritningen (som finns att ladda ner under "projekt" på denna hemsida) så har vi ritat in cykelrum i mitten av det övre garageplanet, dvs i samma plan som garageinfarten. Det kommer vara mycket enkelt att parkera sin cykel. (Fotnot: planritning för garaget ses f.n. över av arkitekten så en mindre uppdatering är att vänta [2022-01-14]). Kan jag komma in i visningslägenheten om jag vill mäta något? Svar: alla mått kommer att finnas på ritning i samband med kontraktsskrivning. Vissa mått kan vi hjälpa dig med om du kontaktar oss. I förekommande fall kan de som har bokat med oss eller tecknat kontrakt med oss få egen tillfällig access till visningslägenheten. Kontrakten verkar dröja lite jämfört med planen. Varför det? Svar: Under det att vi planerade för att skicka ut kontrakten (mellan slutet december - inledning av januari) så har vi genomfört en prishöjning samt justerat vissa ritningar som vi tror skapar fördelar och ett mervärde för de boende. Som en konsekvens av detta ändras uppgifter som skall inkluderas i den ekonomiska planen och de ritningsunderlag som varje köpare kommer att få tillgång till; dessa är en del av kontraktet (som bilagor) så därför måste hela "paketet" hanteras och valideras innan kontrakten går ut. Med det sagt; kontrakten kommer absolut så snart som möjligt. I grunden är det inte alltså inte en "försening" utan vi har behövt några extra dagar på oss för att hantera justeringar och tillägg. Tyvärr har vi också haft lite sjukfrånvaro i det team som arbetar med kontrakten. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar ovan samt att information given ovan kan komma att ändras eller bli irrelevant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar på denna sida utan att meddela någon part i förväg.

Vårt kontor

MittBo AB

Nobelvägen 2

800 06 Gävle

070-774 10 17

Våra medarbetare